Disclaimer


Yicke.nl doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Yicke behoudt zich het recht voor de informatie op haar site te allen tijde te verbeteren, wijzigen of verwijderen. Aan kennelijk foute informatie op de website van Yicke.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden.

Het auteursrecht van de foto’s die op de website van Yicke staan en ligt bij Yicke. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. Wij hebben het recht om foto’s van bestelde producten te gebruiken voor eigen promotie. Dit kan zijn voor gebruik op onze website, sociale media en/of voor drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.